TÚRABÁZIS.hu

Kálváriajárás a Bakonyban és a Balaton-felvidéken

Archívum, nem frissül ! Mielőtt útnak indulsz, az aktuális információkért minden esetben keresd fel a mozgalmat kiíró szervezet weboldalát !

Mozgalom adatai

fénykép helye
Túra azonosító (ID):
TBT-101 
Túra(mozgalom) név:
Kálváriajárás a Bakonyban és a Balaton-felvidéken (KBB)
Típus:
mozgalom 
Teljesíthető:
 

Túramozgalom jellemzői

Fokozatok száma:
Összes érintőpont száma:
28 
Minimálisan felkeresendő érintőpontok száma:
14 
Teljesítés módja (szakág):
 
Teljesítési forma:
 
Megjegyzés:
4 köt. +10 szabadon vál. 
Kapcsolódó szervező(k):
Ajkai Gyermekek Háza természetjáró csoport 

Túramozgalom kiírása:

Kiadványunk a kálváriák végigjárását célozza meg, hogy ezáltal is megismertessük Jézus utolsó útját a stációkon keresztül. Igazolásul évszámokat, feliratokat, neveket stb. kell feljegyezni a füzet megfelelő oldalain.


Túramozgalom érintő pontjai:

Bakonybél

A bencés kolostortól délre, egy kilométernyire a falutól áll a Borostyán- vagy Szent-kút és a kápolna azon a helyen, ahol a hagyomány szerint Szent Gellért remetéskedett. Már a középkorban volt itt kápolna. A mai épületet 1825-ben emelték, a mellette lévő kálváriát pedig a múlt század végén. A kápolna és a kálvária már régóta búcsújáró hely. A források egy kis tavat táplálnak, innen a névben a kút szó.

Magyarpolány

1770-1780 körül épült az öt sátortetős stáció, melyekben életnagyságú, festett faszobrok állnak. Ezek a fájdalmas rózsafüzér öt titkát jelenítik meg. A kálváriára 153 lépcső vezet fel. A feljárónál áll a Fájdalmas Szűz 1901-ben emelt kőszobra, ugyanitt találjuk azt a keresztet, amelyet az Amerikába induló 107 polányi adományából állítottak, s ezért „amerikai keresztnek” is nevezik. Ha felkapaszkodunk a Kálvária-dombra, akkor itt megtekinthetjük a Fájdalmas Szűz kápolnáját, melyet 1910-ben épített Weber zirci kőműves neogót stílusban.

Tihany

Az 1878-ban emelt un. „Kis kálvária” a monostortól 115 lépésre lévő Lakatos-dombon található, míg az 1928-1931 között IV. Károly emlékére épült kálvária az Attila-domb falu felé néző lejtőjén áll. Ezt a kálváriát 1960-ban 23 nap alatt szétbontották, stációképeit a veszprémi Szt. Margit templomba, a keresztutat lezáró bronz hármas keresztet a sümegi temetőbe menekítették. A kálváriát 2000-ben építették újjá, de a hármas kereszt ma is a sümegi temetőben található. Tihany kálváriája az apátsági templomtól északra 400 méterre a Visszhang utcában áll.

Városlőd

A kálvária a falu központjához közeli, erdős kis halmon áll. Kápolnája a múlt században épült a hívők adományaiból. Fő nézetükkel a tengelyre fordított kétsoros elrendezésű stációt egyes helybeli családok alapították, s ezekbe Kukorelli Lajos fémlemezre festett képeit akasztották.


Választható érintő pontok

Bakonygyirót

Kálváriája a falu déli végén, a temetőben áll.

Bakonynána

Kálváriája a templom mögötti, kőfallal körülvett kertben van felépítve.

Bakonyszentiván

Kálváriája (a pápaihoz hasonló félköríves építmény, a hármas kereszt védelmére és a kőfalra állított stációk) a falu nyugati szélén, a Vanyola felé tartó földút baloldalán lévő dombon áll.

Bakonyszűcs

A kálvária 14 stációja és kápolnája a falu északi részén, a templomtól még észak felé továbbhaladva, a Jókai utca bal oldalán, az utolsó házakkal szemben található. Kápolnája egészen különleges építmény, a pápai kálvária kicsinyített változata. Feltehetően 1874-ben építették.

Barnag

Kálváriája a falutól ÉK-re, a temetőben áll.

Bodajk

Kálváriája a község közepén, a templommal szembeni dombon áll.

Csatka (Szentkút)

A kálvária Csatkától Súr irányába félórai gyaloglásra lévő Szentkút és a mellette álló kis templom szomszédságában található az erdő fái között. A kálváriát 1886-ban építették a búcsújáróhelyre érkező hívek adományaiból.

Diszel

Kálváriája a temetőben van felállítva.

Gyulafirátót

A község északi oldalán, a templomok mögött emelkedő dombon helyezkedik el. A 14 stáció indításánál állt egy kápolna, az ún. Frank-kápolna, de azt az 1970-es években lebontották. Azóta felújították a kálvária stációit és a kereszteket is.

Jásd (Szentkút)

A Kéktúra mentén követve a Gaja patakot, érhető el a mai Szentkút, a legrégebbi magyar búcsújáró hely. Az 1845. évi kanonika vizitációs okmány 600 évnél régibbnek mondja. A török kor után a Szentkút nevet viselő helyen fa kápolna állt, de 1825-ben lebontották. Gróf Zichy István segítségével épült meg a mai kápolna, amelyet 1837-ben szenteltek fel. A Szentkút területe ma egy szabadtéri miséző hely, az oltárnál áll egy 6 méter magas, bolgár mészkőből készült Mária-szobor, Braun János alkotása.

Kislőd

Az új, 1889-1902 között épült 14 stációs kálvária és kápolna a község keleti szélén lévő temetőben található. Nemrégiben újították fel a község lakói. A XVIII. századi keresztút azonban nem itt, hanem a mostani temetőtől keletre, Kislőd és Városlőd határában állt.

Lókút

A kálvária 14 stációja, a 3 kereszt és a kerítésfalba, barlangszerű térben elhelyezett Piéta szobor a templom mögötti hegyoldalon áll. Egyedül a templom felől közelíthető meg.

Márkó

A település nevezetessége a 8-as útról is jól látható kálvária. A domboldalon húzódó stációk sorát a késő klasszikus stílusú, 1839-ben épített kálváriakápolna zárja le a vasút túloldalán. Eredetileg annak emlékére emelték, hogy a faluban 1834-ben nagypénteken tűzvész pusztított.

Nagytevel

Kálváriája a falu közepén lévő templom körül áll.

Olaszfalu

Kálváriája a falu közepén lévő templom körül áll.

Paloznak

Kálváriája a templomtól északnak, a Fő utcából nyíló Nagyhegyi utcában áll.

Pápa

Kálváriája a város északi részén, a temető mellett, a Győrbe vezető út közelében áll.

Sóly

Kálváriája a falu északi végén lévő dombon, a főutcától nyugatra áll.

Sümeg

A háború előtt a kórház gesztenyefái alatt kezdődött a keresztút (amely 12, pápaihoz hasonló kápolnácskából állt) és a temetői hármas feszület együttesnél ért véget. A 18. században épült stációkat az 1950-es években lebontották és más útvonalon, a temető északi kerítése mellett 1968-ban újakat készítettek. A régi hármas feszület elé állították fel a Tihanyból elmenekített három bronzszobrot.

Ugod

A 14 stációs kálváriája is a templom körül található, a régi vár (ma kerítés) sáncaira ráépítve.

Várpalota

Az újabb 1914-ben felállított kálvária az autóbuszállomás mögött (kb. 100 méterre) található. A régi, 19. század elején állított keresztút Inota és Palota között állt, de az orosz tankok vonulási útjába esett, így eldózerolták. Valamikori helyét ma már csak a régi térképek és a helynevek őrzik.

Veszprémfajsz

Kálváriája a község közepén levő dombon áll.

Vöröstó

A temetővel szemben, a dombra vezető úton látható a kis falu 1820-ból származó kálváriája, mely stációkból és Kálvária-kápolnából áll.

Zirc

Az apátságtól nyugatra, a Tündérmajor felé vezető József Attila út és a Kórház utca szegleténél, az Erzsébet kórház mellett emelkedik a kálvária 12 stációja és a kápolna. Az utóbbi időben bezárják, a kulcsát a plébánián kell elkérni.


Teljesítés feltételei, igazolása, díjazások:

Összesen 4 kötelező és 10 szabadon választott kálváriát kell felkeresni. A teljesítés után a személyes adatokkal kitöltött igazoló füzetet a fővédnök címére kell eljuttatni, amelyhez mellékelni kell egy felbélyegzett válaszborítékot is. A jelvényt téríteni kell (200 Ft/db), amelyet rózsaszínű postautalványon lehet befizetni a megadott címre.


További információ források:

Ajkai Gyermekek Háza természetjáró csoportjának túramozgalma, elindítás éve: 2002 Fővédnök: Garbai Gábor, 8400 Ajka, Alkotmány u. 11.

A túramozgalom igazolófüzete szabadon fénymásolható.