TÚRABÁZIS.hu

Eger 450 éve

Archívum, nem frissül ! Mielőtt útnak indulsz, az aktuális információkért minden esetben keresd fel a mozgalmat kiíró szervezet weboldalát !

Mozgalom adatai

fénykép helye
Túra azonosító (ID):
TBT-137 
Túra(mozgalom) név:
Eger 450 éve (E450)
Típus:
mozgalom 
Teljesíthető:
 

Túramozgalom jellemzői

Fokozatok száma:
Teljesítés módja (szakág):
Teljesítési forma:
Kapcsolódó szervező(k):
Heves Megyei T. Szöv. Sz. O. 

Túramozgalom kiírása:

A jelvényszerzo túra célja:A mozgalomban résztvevők a korábbinál jobban ismerkedjenek meg a 450 évvel ezelotti eseményekkel, helyszínekkel. Személyes élményeket szerezve éljék át a korabeli történések egy részét.


Túramozgalom érintő pontjai:

A túramozgalom követelményei:

 1. Várak felkeresése: Azoknak a váraknak a felkeresése, melyek összefüggésben vannak valamilyen módon az 1552-es egri ostrommal.
  1. Eger "északi elovára", Szarvasko várának a felkeresése. ( A vár legmagasabb látogatható pontja közelében találhatómértani alakzat lerajzolása.
  2. Eger vára:
   • Kazamaták meglátogatása
   • Vármúzeum meglátogatása
   • Séta a várban

   A várban látottak és tapasztaltak segítségével a kérdéscsoport megválaszolása. A kérdéscsoport megválaszolásán túl, egy TKM bélyegzés beszerzése a várban. A kérdések megoldásában segítséget nyújt az: Eger és környéke útikalauz ( 1998 )

  3. Eger "déli elovárának", a Szolnoki vár helyének felkeresése, és közelében bélyegzolenyomat szerzése.(Ennek felkeresése nem kötelezo. Aki azonban nem keresi fel a szolnoki várat, a várral kapcsolatos kérdésekre a "Séta a várban" kérdéscsoportnál válaszolnia kell! )
 2. Gyalogos túrák: A túrák csak a leírt, meghatározott irányban teljesíthetok!
  1. Maklár - Andornaktálya - Eger ( A török csapatok Eger irányába vonulása útvonalának bejárása a megadott tájékoztatás, és térképvázlat alapján. Menet közben pedig a török hadero táborai helyszíneinek a felkeresése )
  2. Szarvaskoi vár - Szarvasko - Almár-Öreghegy - Eger-Felnémet vasútállomás - Egri vár útvonalon (Szarvaskorol a piros négyszög, majd piros sáv jelzésen a Cserkészpark közelében lévo utakig. Onnan pedig jelzetlen útvonalon Eger-Felnémet vasútállomásig, majd Egerbe a várba ) ( E túrával emlékezés Nagy Lukács tizedes és 24 fos csapatára, akik Szarvaskobol a törökök által körülzárt Eger várába tértek vissza 1552 októberében )
 3. A török tüzérütegek helyének a felkeresése a vár körül: E feladat megoldásához idézek Sugár István: Az egri vár és viadala c. könyve 1971-es kiadásából:
  • "A Dobó-bástyát a mai Knézich utcai török minaret térségében felállított nagy urméretu lövegek csupán 125-130 m távolságból tartották tuz alatt. A Föld-bástyát a városbéli Boldogasszony templom elol lotték ( Ma a ……..szervita templom áll a helyén ). Az ostrom kétségtelenül egyik legjelentékenyebb ütegállása a mai Darvas és Bérc utca déli vége területén volt. " Ez a "Királszéki"-nek nevezett hely. Ennek a három ütegnek a helye tehát pontosan le van írva. ( Ezek a térképvázlaton a 10.,2.,3. Számú ütegek )
  • A térképvázlaton a vár alatt - Maklárról Felnémet irányában haladó út, a jelenlegi Maklári út-Almagyar út-Dózsa Gy. tér-Dobó István út-Servita utca-Cifrakapu tér-Régi Cifrakapu út útvonalon húzódhatott! A térképvázlaton a Buda felé vezeto út a jelenlegi Kossuth L. út nyomvonalán haladhatott. Ennyi segítséggel a térképvázlat alapján a 4., és C jelu üteg helye megkeresheto. A 4. Sz. üteg jelét s dombteton az Antenna Hungária tornya közelében található facsoport egy nagyobb cseresznyefájára rajzoltuk.
  • Az A és B üteg megközelíto helyét itt megadom. A B jelu üteg helye: Diófakút u. 11.sz. körül helyezkedhetett el. Az A jelu üteg helye pedig a Cecey Éva u. 9. sz. közelében. Mindkét helyen a házak mellett található villanyoszlopra festettük a jeleket.

  A várat lövo ütegek helyét ma már csak feltételezhetjük a térkép rajzából és a leírásokból. Helyüket szinte teljesen "benotte" a város.

Séta az egri várban - Válaszoljon röviden a kérdésekre!

 1. Mire vall a Gergely- bástyán található lorések elhelyezkedése?
 2. Mibol építették a Gergely-bástyát?
 3. A bástya közelében van a vár középkori gyalog kapuja, felette fali fülkében egy restaurált kép. Mikor készült ez a kép?
 4. Mit ábrázol ez a kép?
 5. Melyik a vár legmagasabb bástyája?
 6. Látogatható e jelenleg?
 7. Mitol van rossz állapotban a bástya?
 8. Mirol ismerheto fel legkönnyebben?
 9. Melyik bástya falába van az itt látható faragott ko beépítve?
 10. Keressék meg a Föld-bástyát! Honnan kaphatta a nevét?
 11. Kinek a szobra látható a bástyán?
 12. A bástya falán található emléktábla kinek állít emléket?
 13. Milyen alkalomból készült a tábla?
 14. Az 1540-ben épült bástyát most nem lehet megtekinteni, mert egy részét 1908-ban megsemmisítették. Melyik ez a bástya?
 15. Egy másik bástya, melyet "levágtak a vár testérol"! Melyik ez?
 16. Melyik bástyán nyugszik a vár nagy krónikása:
 17. Mikor alapította Szent István a tíz püspökség egyikét Egerben?
 18. Honnan származik a "királszéki" elnevezés?
 19. Melyik magyar királyt temették el a várban épült székesegyházban, és mikor?
 20. A török idokben épült új rész a várban:
 21. Mai neve:
 22. A várban lévo Rotunda alaprajzát az igazolólap II/2 - R.g. részébe kérem berajzolni!

Kérdések, vagy bélyegzés a szolnoki várral kapcsolatban.

(Az alábbiakat csak akkor kell kitölteni, ha nincs szolnoki bélyegzés!)

 1. Kinek a javaslatára épült Szolnokon az "elovár"?
 2. Ki építtette a várat?
 3. Milyen célból épült a vár?
 4. Milyen jellegu volt a vár ( az építés módját figyelembe véve )?
 5. Miért ilyen módon-anyagból készült?

A II / 1-es túra leírása ( Maklárról Egerbe ): ( B : bélyegzés; R: rajz )

Makláron, a vasútállomáson ( B.a. ) történt bélyegzés után a vasútvonal nyugati oldalán található úton, a vasúttal párhuzamosan kezdjük meg a túránkat Eger irányába. Így haladunk a közeli Nagytályáig, az elso fénysorompós vasúti átjáróig. A vasúton átkelve, a vasútvonalra merolegesen haladunk keleti irányba egészen addig, amíg a faluban, az út jobb oldalán álló ko kereszthez nem érünk. ( Ságvári tér ). Itt balra fordulunk, és addig megyünk, amíg az Eger-patakon áthaladó híd közelébe nem érünk. Még a híd elott a patak nyugati oldalán, a patakkal párhuzamosan a folyásiránnyal szemben haladva egy földút indul Andornaktálya település széléig. (a földút kiágazásánál villanyoszlopra festett jelet a füzet megfelelo helyére kell rajzolni! ) ( R.b. ) Ezen a földúton, a patak mentén haladjunk addig, amíg utunkat Andornaktálya közelében egy muút nem keresztezi. (Útközben figyelni kell, mert bal oldalon egy facsoport egyik tagjára ismét egy jelet festettünk, amit igazolásként le kell a megfelelo helyre rajzolni! ) ( R.c. ) *. A muutat elérve, azon balra fordulunk, és haladunk nyugati irányba a vasúti pályáig. Utunkat a vasúti pálya keleti oldalán folytatjuk. Itt néhány száz méteren keresztül a vasúti pálya mellett gyalogolunk É-i irányba. (nincsen földút) Hamarosan azonban jobb kéz felol egy kék épület-együttestol földút érkezik, melyen a pálya mellett haladva folytatjuk utunkat Andornaktálya vasútállomásig. A vasútállomásnál elért muúton jobbra fordulva érhetjük el az Eger-Maklár útvonalat Andornaktályán, ahol ismét keresünk egy bélyegzohelyet ( B.d. ). Az út melletti járdákat keresve pár kilométert a faluban megtéve érhetjük el Egert. ( Ahol nincs járda, az úttest mellett, a közlekedési szabályokat betartva haladjanak óvatosan! ). A városba érve újra átkelünk az Eger-Putnoki vasútvonal vasúti átjáróján. A vasúti átjáró után jobbra fordulunk, és a vasúttal párhuzamosan haladva elérhetjük a Tihaméri vasútállomás helyét (R.e.). **( A vasútállomás épülete elott, egy fán van a jelzés ) Innen a Maklári úton indulva haladunk a Szarvas-tér (R.f. )*** irányába. ( A téren egy villanyoszlopon keresse a jelet!) A Szarvas térrol a Frank Tivadar utcán át juthatunk az uszodák, és a strand környékére. A strandon túlhaladva érjük el a Népkertet. ( R.g. ) **** ( Itt keressük meg a kokaput, és a közelében lévo jelzést az egyik fán.)

A II/2-es túra leírása ( Szarvaskobol Egerbe ): ( B : bélyegzés; R: rajz )

Szarvaskoi vasútállomásról lehet feljutni a falu felett emelkedo várba a kék sáv jelzést, majd a kék rom jelzést követve. Itt kezdodik a túra. A Szarvaskoi vár legmagasabb pontja közelében található fehér mértani alakzatot megkeressük és lerajzoljuk ( R.a. ). Innen indult Nagy Lukács kis csapata az egri várba. Mi is a falu felé vesszük utunkat. Betérve Szarvaskon a vasútállomásra, megkeressük ott a kihelyezett kék-túra bélyegzot. (B.b. ) A vasútállomásnál megkeressük a piros négyszög turistajelzést, és az Eger-patak bal partján megkezdjük túránkat a jelzést követve Eger felé. A Les-hely közelébe érve elérjük a piros sáv jelzést, ahol jobbra fordulunk, és Almár felé indulunk. Almár-Öreg-hegy közelében, ahol a piros sávból kiindul a piros kereszt jelzés, megkeressük az egyik fára festett jelet ( R.c. ), és a piros kereszt jelzésen folytatjuk utunkat Eger felé. A túraútvonalat a Cserkészpark közeléig követjük. Innen toronyiránt haladunk Felnémetig, ahol megkeressük a Eger-Felnémet vasútállomást, ahol kérünk egy bélyegzést. ( B.d. ). Most már Egerben járunk. A korabeli Felnémet település ma már a városhoz tartozik. A négysávos út mentén gyalogolva elhagyjuk a TESCO-t, majd balra kanyarodva betérünk a Cifrakapu utcába. *****Itt figyelmesen haladva az út bal oldalán lévo járdán, megkeressük a fára festett következo mértani formát! ( R.e. ). Ezt követoen a Servita utcán haladva közelítjük meg a várat, ahol a túra befejezéseként megtekintjük azt, és az ott szerzett bélyegzovel zárjuk a túránkat. (B.f. ) A várban a kazamaták közelében megkeressük a Rotundát, és annak alaprajzát berajzoljuk az igazolólap megfelelo helyére.( R.g. )

* A két festett jelzés közötti területen, és innen tovább egészen Egerig ( Ott a mai Népkertig ) a patak nyugati oldalán tarkállottak Ahmed pasa táborának sátrai több kilométer hosszan. Valószínuen ide jártak a patakhoz ivóvízért, és az állataikat itatni a törökök. ( A megtett út nem igazán szép és látványos, de fontos, mert a túra minden résztvevo számára jelzi, érzékelteti hogy milyen hatalmas is lehetett a török sereg, és annak tábora. Milyen területet kellett lovon, gyalogosan megtenniük naponta a vár ostromlóinak a táborhely és a vár között. )

** A Tihaméri vasútállomás környékén állott Tihamér falu. Innen egészen a mai Maklári út közepéig, és a Maklári út mindkét oldalán volt Szokoli Mohamed berlerbég sátortábora.

*** A Maklári út északi részének keleti oldalán, a mai Szarvas tér, és Almagyar utca helyén rendezték be a Janicsárok táborát. Oket a külso vár déli és dél-keleti részének ostromára szánták.

**** A mai Népkert területén álltak a fovezér, és kíséretének a sátrai. Ahmed fovezér itt tartotta a haditanácsokat is.

***** Khadim Ali tábora a mai TESCO környékén, és a Cifrakapu út környékén, annak mindkét oldalán volt fellelheto, a korabeli Eger és a szomszédos Felnémet közötti sík és dombos területen. Az o tüzérei kezdték meg a vár ágyúzását legkorábban - a "Királyszékrol".


Teljesítés feltételei, igazolása, díjazások:

A mozgalom idotartama: 2002. január1-tol 2002. december 31-ig.

Résztvevők: Bárki, aki e program keretében szeretné feleleveníteni az 1552-es eseményeket, és felkeresni a helyszíneket.

A túramozgalomban feltüntetett látnivalók igazolása: A füzet megfelelo helyére bélyegzett helységnevet tartalmazó bélyegzovel, TKM bélyegzovel, vagy a felkeresett helyszínen található mértani alakzat megfelelo helyre rajzolásával.

A teljesítés után az igazoló füzeteket a következo címre kell beküldeni:

 • Heves Megyei Természetbarát Szövetség
 • Eger, Kossuth L. u. 9. 3300.
 • Telefon: 36/312-888

A kituzo ára: 120.- Ft / db