TÚRABÁZIS.hu

Irodalmi Emlékhelyek Heves megyében

Archívum, nem frissül ! Mielőtt útnak indulsz, az aktuális információkért minden esetben keresd fel a mozgalmat kiíró szervezet weboldalát !

Mozgalom adatai

fénykép helye
Túra azonosító (ID):
TBT-259 
Túra(mozgalom) név:
Irodalmi Emlékhelyek Heves megyében (IEHev)
Típus:
mozgalom 
Teljesíthető:
 

Túramozgalom jellemzői

Fokozatok száma:
Teljesítés módja (szakág):
Teljesítési forma:
 
Kapcsolódó szervező(k):
Heves Megyei Természetbarát Szövetség 


()

(TÉR) KÉPEK ÚTVONAL VÁLTOZÁSHOZ::

Túramozgalom kiírása:

Az érdeklődők számára azoknak a Heves megyei látnivalóknak a bemutatása, melyek valamelyik megyénkkel kapcsolatos irodalmi személyiséghez kapcsolódnak.


Teljesítés feltételei, igazolása, díjazások:

A mozgalom feltételei:
  • Felkeresni a megjelölt helyeket.
  • Választ adni a felkeresett helyekkel kapcsolatos kérdésekre a kis füzet végén található megoldási táblázatban.
  • Megvásárolni a túramozgalom füzetét, melynek ára 500 Ft/db.
  • A teljesítést követően beküldeni a füzetből kivágott megoldási táblázatot a Heves Megyei Természetbarát Szövetség címére.

A mozgalom helyszínei felkereshetők gyalogosan és bármelyik közlekedési eszközzel.


KAPHATÓ KITŰZŐK, OKLEVELEK:

További információ források:

Egy ajánlott útvonal:

Eger - Verpelét - Kál - Gyöngyös - Mátrafüred környéke - Szücsi - Hatvan - Besenyőtelek - Dormánd - Maklár

Bevezető

Irodalmi barangolásra bíztatunk mindenkit, aki a jelvényszerző túránkra benevez. Egészen pontosan inkább figyelemfelkeltésnek szánjuk kis körutunkat, hiszen minél többet foglalkoztunk e témával, annál több és több név került fel a listára. Természetesen minden alkotónak kézzel fogható emléket nem állítottak. Van, akire utcanév, épület, könyvtár illetve egyéb intézmény emlékeztet.

A "barangolás" igazolására viszont valamit ki kellett találni. A régi bélyegzős módszert nem tartottuk szerencsésnek, ezért olyan visszaigazolásokat várunk, ami tábláról, szoborról, mint majd a leírásnál kiderül, beszerezhető. Az is egyértelmű, hogy megyénk irodalmi életével kapcsolatba hozható személyek sem szerepelhetnek valamennyien, hiszen akkor többkötetes monográfiát kellene kiadnunk. Gondolunk bele, hogy az ismert írók, költők mellett milyen sok helyi újságíró, történetíró, kritikus, népi író, irodalomtörténész tevékenykedett az irodalom érdekében.

Ugyanez vonatkozik a helyszínekre is. Valamennyi megyei települést sem lehet feladatként kijelölni, hiszen akkor a megye nagyobbik részét be kellene járni. Előfordul, hogy egy-egy személy több helységhez is köthető. Petőfi Sándor a legkézenfekvőbb példa erre. Nagy költőnk (ha ma élne, többszörös kiváló turista lenne) igen sokfelé megfordult megyénkben is, és valamilyen módon (tábla, szobor) a helyiek megemlékeznek erről. Mi 11 olyan települést találtunk a megyében, ahol ő járt és erre valami emlékeztet is bennünket.

Tehát a megye irodalmi emlékeihez kötődő körutat javasoljuk minden érdeklődőnek. Így hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen gazdag e tekintetben megyénk. Természetesen önállóan megtervezett útvonal alapján is megismerhetők és megválaszolhatók a kérdések. A letisztázott megoldásokat a füzet végén elhelyezett "válaszokba" kérjük pontosan beírni, majd a megfelelő helyre kivágása után beküldeni.

Kérdések és feladatok

Induljunk el Egerből, hiszen itt található a legtöbb irodalmi emlék. Találunk itt emlékházakat, sírokat, könyvtárakat, szobrokat, emléktáblákat, emlékfákat, festményt, portrét. A legnagyobb irodalmi emlékhely a Líceumban található. A főegyházmegyei könyvtár számos kéziratot, ősnyomtatványt, krónikát, ritkaságot őriz. Csak példaként említve: Mikes Kelemen törökországi leveleskönyvének eredeti kézirata is itt található. A régi vendégkönyvet is említhetnénk, amiben Kazinczy Ferenc, Vörösmarty Mihály és Jókai Mór aláírásával találkozhatunk. Jókai és Vörösmarty kőbe faragott portréját a Szent János utcában lehet megtalálni, csak nagyon figyelmesen kell nézni az épületek homlokzatát. 1. Hányas számú ház őrzi emléküket?

Ha időrendben indulunk el, első jelentősebb személy a "lantos" költő vagy haditudósító: Tinódi Lantos Sebestyén. Róla egy szoborral emlékezünk a vár feljáratánál. Volt két katonaköltőnk is. Az ismertebb 50 huszár hadnagyaként vitézkedett a várban. Kitalálták: Balassi Bálintról van szó. A vár Föld-bástyáján mellszobor emlékeztet a reneszánsz költőre. A másik alkotó Gyöngyös volt földesura, költő, hadvezér: Koháry István. Az ő emléktábláját egy barokk ház falán találhatjuk. (Eszterházy tér 5) Ő is a törökkel küzdött Eger érdekében, még fél karját is elvesztette itt. 2. Mikor is volt ez a török elleni harc?

Az 1700-as évek következnek. Ebben az időben kezdték Egert a "Magyar Athén" szép jelzővel díszíteni. Nem véletlenül. Ekkor szerb és görög iskolát is alapítottak városunkban. Az irodalom pedig egy szerb származású költővel lett gazdagabb. A Széchenyi utca 55. szám alatt egy szülőházat, benne emlékszobát találunk. Az említett költőét. 3. Ki ő?

A következő évszázadban is igen sok irodalmár tevékenykedett Egerben. Az egyházi központ sok papköltőt mondhatott magáénak. 1884 februárjában Petőfi is két papköltő barátját kereste fel, Pajer Antalt és Tárkányi Bélát. Ennek az eseménynek az emlékét emléktábla őrzi, valamint Petőfi Egri hangok című verse. Az említett vers utolsó mondata olvasható a városban található Petőfi-szobor talapzatán. 4. Kérjük ide írni az idézetet:

Szintén papköltő, jeles hitszónok volt Mindszenthy Gedeon Verseghy Ferenc is Egerben volt teológus. A város szülötte Madarassy Pál, aki különösen Zola-fordításokkal tűnt ki. Egri kötődése van Tóvölgyi Titusznak, a hetvenes-nyolcvanas évek kedvelt regényírójának. Szintén népszerű elbeszélései és regényei révén Vértesi Arnold. Egri volt Madarász Flóris irodalomtörténész, Répássy János költő, Racine-fordító, Szcorényi József irodalomtörténész. Az ő emlékét emléktábla is őrzi. Egerben halt meg Aszalay József, aki anekdotagyűjtéséről híres. Egerből indultak: Kemenchey Jenő hírlapíró, novellista, Porzsolt Kálmán szépíró, Werner Gyula regényíró és Egri György, aki a gyermekirodalomban alkotott. Nagynevű történetíróink ebben a korszakban: Kandra Kabos, aki a magyar ősvallás, mitológia szakértője, Ipolyi Arnold pedig a magyar őshagyomány kutatója volt. Róla a Gárdonyi Géza Színház mögötti Orlandini-ház falán emléktábla emlékezik meg. A táblán szerepel, hogy azon a nagygyűlésen, ahol Ipolyi elnökölt, egy őt igen érdeklő téma került megbeszélésre. 5. Mi volt ez?

E kornál kell megemlíteni Macki Valért, aki bölcsészeti és esztétikai íróként tevékenykedett. Türk Frigyes is városunkban alkotott tanárként, helytörténészként. 6. Miben jeleskedett még az előbbiek mellett?

Országosan ismert író volt a gyöngyösi születésű, de Egerben elhunyt Zalár József, aki az 1848-49-es szabadságharc idején történetíróként működött. Ezen kívül sok verseskötete, balladája jelent meg. Az országos hírű írók közül még kettőt kell megemlíteni: az egri Bródy Sándort és az egrivé lett Gárdonyi Gézát. Az ő munkásságukat egy-két szóval nem lehet leírni, de egy fogalommal igen. Ők voltak az Írók. Emléküket táblák, szobrok, emlékház őrzi. Gárdonyi lakóházában emlékmúzeum található, kertjében a szobra áll. 7. Ki a szobor alkotója?

Bródy Sándornak is van emléktáblája szülőháza falán, valamint szobra Gárdonyival együtt az Érsekkertben. Ha megtalálta a szobrokat, nagyon egyszerű kérdésekre kell válaszolnia: 8. Ki az álló alak? 9. Ki készítette az ülőt?

Végül a nemrég elhunytakról, illetve élőkről emlékezzünk meg. 2007-ben lesz az Egerben elhunyt Apor Elemér költő, író születésének 100. évfordulója. Szintén Eger költője volt Kálnoky László, írója, újságírója Sándor András. Őt, mint már természetjárót is ismerhettük és az általa szerkesztett Kilátás a kövekről című könyv is a természet szeretetét tükrözi. Egri Breznay Imre is. Aki szereti Egert és érdekli a város története, olvassa el írásait! Emléktábláját a Jókai utcában lehet megtalálni. 10. Ezen szerepel, hogy mivel foglalkozott. A tábla utolsó sora segít ebben. Kérjük ide írni:

A legvégére a kor nagyjai maradtak. Emléktáblája, fája van városunkban Wass Albertnek és a magyar Nobel-díjasok között is felfedezhető egy író mellszobra. 11. Ki ő?

Az érsekkertben található a múzsák ligete, ahol 6 emlékfa található. Ebből kettőt korunk két nagy író egyénisége ültetett. 12. Kik ők?

Eger irodalmi barangolását zárjuk két névvel, megemlékezve két személyről, akik nem közismertek, nem szerepelnek az irodalmi tankönyvekben, de emléküket, emberségüket szeretettel őrizzük. Kolacskovszky Lajos jogász volt, de tudományos és publicisztikai tevékenysége mellett, amint turisztikai író jeleskedett. Szintén a természetjárásban betöltött nagy szerepéért, az ilyen irányú írásai miatt kell megemlíteni dr. Lénárt Jánost. Mindkettőjük emlékét forrás őrzi a Bükkben, valamint évente rendezendő tájékozódási, illetve akadályversenyek. Találkozhatunk nevükkel a Várkúti turistaház előtt emlékoszlopon is. 13. Hány szögletű ennek az oszlopnak a keresztmetszete?

Induljunk mi is útnak, ahogy Petőfi tenné! Egerből verpeléti úticéllal indulunk, de ha javasolni lehet Egerszólát – Tarnaszentmária útvonalon keresztül, így megtekinthető a tarnaszentmáriai román kori kis templom. Érdemes a figyelmünkre. Még egy természeti érdekesség is akad útközben, egy valaha létezett vulkán emlékeit lehet megnézni, mielőtt beérnénk Verpelétre. A faluban a Szabadság téri Honvédemlékművön egy kis méretű Petőfi mellszobrot lehet látni Petőfi és a szabadságharc emlékére. 14. Aki itt jár, azt is megtudja, mikor vívták a verpeléti csatát.

Innen útirányunk Gyöngyös. Ide úgy is el lehet jutni, hogy megnézzük a feldebrői román kor templomot és útba ejtjük Kál községet. Itt emlékezzünk Gárdonyira kicsit másképpen. A falu temetőjében az új ravatalozó és katonasírok közelében található az író apjának a sírja. Ez azért érdekes, mert itt még ez eredeti Ziegler családi név szerepel, mert Gárdonyi eredetileg Ziegler Géza volt. Tehát, ha megvan a szürke márványoszlop, mely Ziegler Sándor gépésznek állít emléket, megtudjuk, milyen szerepet töltött be az 1848-49-es eseményekben. 15. Mi volt a szerepe?

Míg a falun átmegyünk, a Dózsa György út 14. szám előtt elhaladva emlékezzünk arra, hogy valaha itt állt a Gárdonyi-ház, itt lakott, itt töltötte a nyarakat Gárdonyi.

Következik Gyöngyös. A város irodalommal kapcsolatos személyeiből kettőt már Egernél megemlítettünk. Koháry István írót, hadvezért, aki Gyöngyös földesura is volt, valamint Zalár Józsefet, aki itt született, de Egerben halt meg, ott temették el. Természetesen maradt még szép számmal említésre méltó személyünk. Kezdjük a Vachott-testvérekkel. Sándorral, aki költő volt és testvérével, aki író, a Pesti Divatlap szerkesztője. A városban róluk elnevezett utca 8. szám alatti házban születtek. 16. Mindezt emléktábla adja tudtunkra. Itt azonosításként a testvér nevét kérjük leírni (pontosan!)

A testvérpárt ítélhette a város legismertebb fiainak, mert több emlék is található Vachott Sándorról. A Fő téren a városi könyvtár az ő nevét viseli. Itt az azonosításban szerepet játszik a szép emeletes barokk épület is, mert így, ha kérdés szerepel róla, biztosan felkeresik. 17. Aki figyelmesen megnézi, tudni fogja, kié is volt e ház valamikor.

Ha már a fő téren sétálunk, a 11. számú ház is figyelmet érdemel. A most kicsit lepusztult állapotban levő klasszicista lakóház valaha az Orczy családé volt. Az Orczy család neves tagja a többnyire Tarnaörsön tartózkodó Orczy Lőrinc báró, aki a huszárbravúrjairól vált híressé. Nevét azonban inkább irodalmi alkotásai tartották fenn. Valószínűleg tőle származik a Márta első ismert szépirodalmi említése, a Mátra hegyei között mulatozó nimfa éneke, amely 1761-ben jelent meg. Így érthető, hogy a városban több helyen találkozunk az emlékével. 18. Az egykori Orczy kastély (felújítás előtt-után) minek ad otthont?

19. Szintén itt található az Orczy kert. Milyen állatok "őrzik" kapuját?

20. Hol volt a család levéltára (könyvtára)?

Ha már az Orczy kertnél járunk, nézzünk át a túlsó oldalra. A Berze Nagy János Gimnáziumot találjuk itt. A névadó népmesegyűjtő, kutató volt, néprajzi tárgyú írásai tették közismertté, tehát meg kell említeni az irodalmi barangolások alatt. 21. Azonosításként a gimnázium alapítási évét kérjük!

Még egy fontos emléktábla vár felkutatásra. Sétáljunk el a Szent Bertalan utcába! A XV. Században fallal kerítve itt állt a város egyik iskolája, melyben előbb a jezsuiták, majd a ferencesek tanítottak. De kiket? Ha sikerül megtalálni a volt gimnázium épületét, az is kiderül kiket tanítottak itt. 22. Orvos volt. Tőle ered a mai orvosi irodalomban használt magyar fogalmak jelentős része. Ki ő?

23. Plébános volt, Gyöngyös történetírója. Ki ő?

24. Író volt, színikritikus, irodalomtörténész. Ki ő?

25. Plébános volt, régészeti író és múzeumalapító. Ki ő?

26. Végül egy népies költőre vagyunk kíváncsiak.

Mielőtt folytatnánk megyei barangolásunkat, rövid túrával emlékezzünk meg Hanák Kolosról is. Azért tesszük, mert természetjáró volt és írói munkássága is megérdemli. Igaz, hogy táblabíróként tevékenykedett, de ő volt a mátrai turizmus megalapítója, a Mátrai Egylet szervezője. Ő az első, 1888-ban kiadott Mátra útikalauz szerzője. Emlékét őrzi a Hanák Kolos teljesítménytúra, mely Kékestetőtől Szurdokpüspökiig tart (ez szülőfaluja). Igazolásként emlékoszlopát kell felkeresni, mely megtalálható a Mátrafüredtől sárga sáv jelzésen elindulva, majd a Rákóczi forrást elhagyva, a sárga L jelzésen. Az emlékoszlopon a következő felirat olvasható: "Fáradhatatlan buzgósággal Mátra Osztályt szerveztél, Amire sosem vágytál, babérokat szereztél, Hervadhatatlan érdemeid, Új fényt szórnak nevedre, S tiltsa bár szerénységed, sosem leszel feledve." 27. Ki állította az emlékoszlopot?

Gyöngyösről Szücsibe menet megint jó hallgatni a helybéliekre, akik azt tanácsolják, meg kell nézni a gyöngyöspatai templomot, s benne a Jessze fát.

A következő helyszín Szücsi. A község neve a királyi szűcsök lakóhelyére utal. Itt született Bajza József, a magyar kritikairodalom megteremtője; Kossuth Hírlapjának, az Athaneumnak és a Kritikai Lapoknak a szerkesztője; a Pesti Színház egykori igazgatója. Emlékét őrzi a szülőházban (Bajza u. 1. sz) létrehozott emlékszoba, a község általános iskolája, mely az ő nevét viseli, valamint a Petőfi út 39. szám előtti kis park, ahol mellszobrát állították fel. 28. Az azonosítás kedvéért kérjük, írja ide, hány gombot helyezett el a szobor alkotója Bajza kabátkáján?

Innen irány Hatvan. Itt is, mint minden kisvárosban, egy szűk belvárosi területen minden megtalálható. Kossuth tér: Itt épült az Ady Endre könyvtár, tábláján kis plakett emlékezik a költőre. Ady többször megfordult Hatvanban, Hatvany Lajos vendégeként. Hatvany Lajos báró, aki kritikus, irodalomtörténész volt, a Nyugat, a Pesti Napló, az Esztendő munkatársa és egyben mecénás is, akinél gyakran megfordult Adyn kívül József Attila, Bródy Sándor, Thomas Mann és a művészek egész sora. Emlékét a nevét viselő múzeum őrzi. A Hatvany Lajos Múzeum mellett, a Hatvany utca 2. szám alatt található a Hatvany Galéria. Ennek előkertjében Kodály Zoltán mellszobra mellett Petőfi Sándorét találjuk. Petőfi 1845-ben a kántor vendégeként töltött itt egy éjszakát, ennek emlékére született a Holdvilágos éj című költeménye. 29. Ide kérjük a mellszobor alkotójának nevét:

Egy költőnk nevét viselő utcába is érdemes benézni. A Balassi utca elején, a 3. szám előtti kis téren található a költő szoborportréja. Balassi Hatvanban is a törökök ellen küzdött és írta lírai költeményeit. 30. Itt is a szobor alkotóját kérjük:

Ha az utcán továbbhaladunk a 17. számig, a Bajza Gimnáziumot találjuk. Bajza József kritikus, szerkesztő, publicista a közeli Szücsi szülötte. 31. A gimnázium előkertjében áll mellszobra, melyről leolvasható születési és halálozási éve.

Hatvanból vissza Egerbe Füzesabony érintésével célszerű utazni, az ok, hogy "Abonyból" könnyen elérhető Dormánd és Besenyőtelek. Besenyőtelek. Gyöngyösnél már említettük Berze Nagy János nevét, mivel itt tanult. A község, melynek szülötte, szintén megemlékezik róla. Az Általános Művelődési Központ (iskola és zeneiskola) előtti kis kertben áll mellszobra. 32. Itt hogyan szerepel "foglalkozása"?

A Vörösmarty u. 17. szám alatt volt valaha szülőháza. Falán emléktábla. 33. E tábla szerint mivel foglalkozott?

Dormánd. Itt a Dózsa György u. 33. szám alatt található a Remenyik Zsigmond író emlékszobája. Füzesabony. 1847-ben a mai Hunyadi u. 35. szám alatt állt a Gelej Fogadó. Itt szállt meg akkor május 13-án Petőfi Sándor. 34. Ennek emlékét azóta is őrzik és a mai Gelej Söröző faláról megtudhatjuk, hová is igyekezett egykor költőnk.

Eger előtt még egy megálló Maklár. A község irodalmi vonatkozása, hogy itt született 1817-ben Pajer Antal papköltő, akit már az első sorokban említettünk Egernél. A másik beazonosítható emlék újból Petőfi. Pajert és Tárkányit Kereste Petőfi Egerben, a Szemináriumban. A Templom téren egy domborműves tábla őrzi a költő emlékét, alatta a Petőfi Emlékkönyvtár 1973. szöveggel. 35. Melyik épületen található ez az emlékkönyvtár dombormű?

Visszatértünk Egerbe. Nem sok helyszín, de igen sok irodalommal foglalkozó személy megismerése van hátunk mögött. Mint a bevezetőben említettük, az anyag nem teljes. Ez bemutatásra szolgál, figyelemfelkeltésre arról, hogy mennyi látnivalója, megismernivalója van megyénknek. Aki kedvet kapott hozzá, bővítheti tudását. Egy biztos, ha a 35 kipontozott helyen jó válaszok szerepelnek, "barangolónk" már nagyon sokat tud Heves megye irodalmi személyiségeiről, irodalmi emlékhelyeiről.

Ehhez sok szeretettel gratulálunk.

Egyéb tudnivalók

A megoldásokat követően a füzet végén található "Válaszok" c. részt kivágva és összetűzve kell beküldeni a Heves Megyei Természetbarát Szövetség címére (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.)

A kis füzetek beszerezhetők 500,- forintért a fenti címen. Az összeg tartalmazza a kis füzet, a jelvény és a postaköltség árát is. Tekintettel arra, hogy mindhárom észak-magyarországi megyében van hasonló túramozgalom, mindhárom megyei túramozgalom igazolását beküldve a fenti címre 400,- Ft-al együtt, megkaphatják az Észak-Magyarország irodalmi emlékhelyei jelvényt.