TÚRABÁZIS.hu

Balatonboglár

Balatonboglár település adatok:

neve (2014.):
Balatonboglár
rang:
város
rangot kapta:
1991. évben
területe (2014):
3204 ha (hektár)
lakások száma (2014):
2715 db
lakosság szám (2014):
5901 fő
lakosság szám (1910. évben):
1522 fő

Balatonboglár település címere:

Balatonboglár település címere Balatonboglár város címere álló katonai pajzs vágással és hasítással négy mezőre osztva. Az első, vörös mezőben levágott száron függő, levéltől és kacstól kísért arany szőlőfürt.

A kék mezőben a város műemléki értékű római katolikus templomának homlokzati stilizált alakja, ezüstszínben.

A harmadik, ugyancsak kék mezőben hullámvonallal (két hullámhegy között egy hullámvölgy) osztott ezüst pajzsláb fölött balra haladó ezüstvitorlás.

A negyedik, vörös mezőben zöld halmon jobbra fordult, kettős farkú arany oroszlán jobbjával saját torkán átdöfött szablyát tart, balját ragadozásra nyújtja.

Településnév történet:

Első írásos emlék:1211. évben "villa Boclar" formában (II. Endre király oklevelében)
Település régebbi nevei:
1991 évben levált Boglárlelle településről.

Balatonboglár település területi besorolások:

Megye (2014):Somogy megye
Járás (2014):Fonyódi (1420)
irányítószám(ok):8630 , 8691 , 
Földrajzi tájegység besorolás:
kistáj:Somogyi parti sík
kistájcsoport:-
középtáj:Balaton-Medence
nagytáj:Dunántúli-Dombság
1914. évi közigazgatási besorolás:
Vármegye (1914):Somogy vármegye
Járás/pozíció (1914):Lengyeltóti járás

Balatonboglár település elhelyezkedése, térképek:

GPS koordinátái (WGS-84):
N46.7785 E17.6549 GPX
Megjelenítés térképeken:
utca térkép:

Balatonboglár település web és közösségi média kapcsolatok:

WikiPédia.hu: hu.wikipedia.org/wiki/Balatonboglár
Hivatalos weboldal: www.balatonboglar.hu/

Balatonboglár település története:

Hat évezrede lakott e táj. Az egykori berekvilágot szegő dombhátakon megtelepedtek a kőkorszak, rézkor, a bronzkor, a vaskor népei. A népvándorlás időszakából is figyelemre méltó leletanyag került elő. A késői őskorban emelhették a Várdomb jól felismerhető sáncait.

Pannónia Provincia öröksége (a Szőlőskislaki városrészen fellelt, az Aqvincum felé tartó) hadiút. Vélhetően a rómaiak voltak a szőlőkultúra meghonosítói is. Zewlews-lak (Szőlőskislak) városrész neve a szőlőművelés folytonosságára utal. A Balaton környezetében élők kultúrtörténeti örökségét, a középkori emlékeket, a falvakat, a templomokat és a várakat a történelmi viharok részben vagy teljesen lerombolták. Különösen igaz ez a somogyi partokra, mert ez a vidék a török hódoltság alatt elnéptelenedett. Így történt ez Balatonbogláron is: a középkori építészeti emlékeket a régész ásója nyomán ismerhetjük meg. Honalapításunkat követően Lél-Bulcsú és Bogát-Bő majd Koppány nemzettsége uralta a vidéket. Az Árpádok korában (bizonyítottan) templomok sorát emelték. A XIII. században épülhetett a település első temploma, a mai Temetődombon. (1937 - ben ásatást végeztek, majd új, hitelesítő ásatás során, 1996-ban ismét feltárták a helyét.) Feltehetően Szent Györgynek szentelték, aki Szent Mártonnal győzelemre segítette Koppány ellenében Szent István hadait.

1211-ben, II. Endre királyunk oklevelében villa Boclar-ként írták le először a város nevét. Egy hamisított oklevélben (1093-ra, Szent László idejére datálták) villa Boclar cum portu- említtetik, azaz akkor itt révátkelő működött. (1330-ban Zygethrew (Szigetrév) alakban a szemben lévő Révfülöpről emlékeznek meg.) A török hódoltság után újra benépesült e vidék. A balatonrendesi (akkor Zala vármegye) Bárány család (1726-tól 1856-ig birtokuk volt Bogláron) 1752-ből fennmaradt okiratában újra megemlítették a boglári révet. Hitelesen datálható műemlék-építményként az ő klasszicista kastélyuk, a Bárány - kúria maradt ránk. (1825 Építtető: Bárány Pál.)

Az akkori úttalan vidéken a két vármegye, Zala és Somogy urodalmai között a szántódi és a boglári rév biztosította a kapcsolatot. Ekkor még a Balaton a mai Várdombig ért, Nyugatra (Fonyód felé) nyílt víz, homokturzás és mocsárvilág volt. 1773-ban a Jankovich-család földbirtokot szerzett Bogláron. A reformkor haladó eszméihez csatlakoztak a vidéki földbirtokosok: az itt élő Bárány Pál és Jankovich László is. Az utóbbi 1847-ben felajánlotta a tulajdonában lévő révkikötőhely használatát a Balatoni Gőzhajózási Társaságnak. Hertelendy Károly zalai alispán novemberében azt jelentette Széchényi Istvánnak, hogy készülnek a Kisfaludyt (a hajó 1846-ban jelent meg a tavon ) fogadni képes balatoni kikötők, köztük a boglári. 1849-ben Bogláron huszonnégy úri birtokos 1932 magyar holddal rendelkezett. (A községet köznemesek lakták ekkor).

Az 1863 - 1872 között Fiuméig megépülő Déli Vasút (és a révátkelő) Balatonboglár gyors ütemű polgárosodását segítette. Igaz az is, hogy a vasutat (majd későbben a közutat is) ezen a vidéken a Balaton homokturzásaira építették, így a tó nyílt vízfelületét visszavonhatatlanul elvágták a berekvilágtól. A két megye birtokosai és kereskedői 1872-ben megalapították a Zala-Somogy Gőzhajózási Társaságot. A társaság elnöke Jankovich László és a pénztáros, Grünsberger Lázár boglári -, a titkára Czigány Károly ügyvéd kővágóörsi lakos volt. A társaság gőzhajója (a tó első modern csavargőzöse, a 46 tonna vízkiszorítású) Balaton 1872-ben megkezdte rendszeres járatait a tavon. Ötven utast szállíthatott - uszályvontatással -, 35 - 45 perc alatt kelt át Boglár és Révfülöp között. 1876-ban a társaság tönkre ment és a hajó a Dunára került, ahol különböző neveken szolgált. A bontástól néhai Zákonyi Ferenc és Boglár akkori vezetői mentették meg 1978-ban. (A balatonboglári kikötőbe vontatták - ahol a parton - étteremként hasznosítják.)

A polgárosodás a vasútépítést követően felgyorsult. A földbirtokosok és az itt megtelepedő izraelita kereskedő családok, a messze vidéken elismert iparosok együttműködésének köszönhetően kereskedelmi - szolgáltató központ lett Balatonboglár. A fürdőkultúra a múlt század utolsó évtizedében kezdődött, majd a két világháború között a település - Bél Mátyás szavait kölcsönözve - ékszere lett a Balatonnak. (A boglári várdombról írja 1730 körül: Úgy domborul a magasba, mint egy gomba alakú ékszer, amelyet magyarul boglárnak neveznek...) A XX. század első évtizedeiben Gyulai Gaal Gaston földbirtokos és Sümegi Vilmos lapkiadó és segítőtársaik településfejlesztő munkásságának köszönhetően a község városias jellegű település lett. A két közéleti személyiség fiatal ellenzéki parlamenti képviselőként kötött barátságot (1906), majd évtizedeken át a közműépítéseket, a fürdőélet fellendítését, a község szellemi életének szervezését -a vidéki Magyarország felemelkedését - állították munkáságuk középpontjába. Gaal Gaston természettudósi indíttatású ember (fiatal éveiben Hermann Ottó munkatársa) volt, a Várdombot (addig Kopasz dombot), a századforduló erdősítette. A Jankovich-telep, a Hétház utca, a Kodály Zoltán utca villáit a fővárosi értelmiség és polgárság építette. Megszervezték a fürdőegyesületet, amely igényes településszépítő és kulturális tevékenységet folytatott.

Gaal Gaston szellemi örököse - a politikai munkásságát tovább építő - Varga Béla plébános, akit a lengyel és a francia menekültek oltalmazásáért egészéletében nemzetközi tisztelet, elismerés vett körül. Varga Bélát 1944-ben előbb a németek és a nyilasok, majd a bevonuló orosz hatóságok üldözték. 1946 - ban a Nemzetgyűlés elnökévé választották meg. 1947-ben emigrációba kényszerítették. 1990 május 2-án, a demokratikusan megválasztott országgyűlés alakuló ülésén magas közjogi méltóságát visszaadta a népszuverénitást megtestesítő parlamentnek. 1991 -ben végleg hazatelepült, amíg magas kora és betegsége engedte, itt élt közöttünk.

A hatvanas és a hetvenes években a hazai és a külhoni turizmus megváltoztatta a város arculatát. A vendégfogadással együtt járó nyitott szellemiségnek is köszönhetően - a hetvenes évek közepén az akkor vitatott és tiltott magyar avantgarde-művészet bemutató helye alakult ki Balatonbogláron. A romantikus stílusban épült Kék és a Vörös Kápolna (amely egykor a Körmendy illetve a Gaal-család tulajdona volt) ezektől az évektől nyaranta galériaként működik A nyolcvanas években a kaposvári Csiky Gergely Színház méltán híres nyári előadásai és kamarazenei hangversenyek szerveződtek a Vörös Kápolna előtti szabadtéri színpadon. A színház előadási 1999-től folytatódnak.


Balatonboglár település bemutatása:

A 6300 lakosú városka a Balaton déli partján fekszik, lankás, dombos, szép vidéken. Keleten Balatonlelle, nyugaton Fonyód, a tó északi partján, szemben Révfülöp a szomszédunk. Környezeti kultúránkat a szőlő és a gyümölcs uralja évszázadok óta, melynek feldolgozását a közelmúltig a BB végezte - világszínvonalon.

A római korban Pannóniának nevezett vidék fontos kereskedelmi út része, és bár a történelem viharai, a török hódoltság megannyi válságot hozott, a jelleg alapjaiban megmaradt. Az ökrös és lovas szekereket felváltotta a Déli Vasút, és a múlt század végének gazdasági fellendülése vállalkozó szellemű iparos és kereskedő családok letelepedését eredményezte. Felfedezték a tó szépségét, Balatonboglár varázsát, és a kis falu óriási fejlődésnek indult.

A II. világháború szomorú nyomokat, de egyben rangos hírnevet hagyott Balatonboglárra. Ez a falu befogadta a menekülő lengyeleket, és a náci táborokból szökött francia hadifoglyokat. A balatonboglári nép és egykori plébánosa, Varga Béla, példamutató emberségét és vendégszeretetét ma emléktáblák és műalkotások hirdetik.

A tó - mint a déli parton mindenütt - sekély, könnyen melegszik, talaja bársonyos, homokos. Az elmúlt évtizedek környezetromboló beton partvédő műveit elsőként Balatonboglár oldotta fövenyes partszakasszal, két strandján is visszaállítva a természetes állapotot, és így a biológiai öntisztulásnak immáron semmi akadálya.

Kereskedelmi és szolgáltató egységeink, vendéglőink és szórakozóhelyeink Önt várják. A város kulturális és sportrendezvényei híresek. Kiállítótermeinkben állandó képző- és iparművészeti tárlatokban gyönyörködhetnek. A sporthorgászt 40 halfajta csalogatja, közöttük a nemes ízű balatoni fogas. Szörfözhet és vitorlázhat, kirándulhat a hívogató környéken, pár perces kerékpározással elérheti hangulatos kertváros részünket, Szőlőskislakot, és fogyaszthatja a vidék gyümölcseit és Balatonboglár nemes italait.

Kényelmes, kulturált magánházak és panziók sora biztosít szállást egész évben. Szívből kívánjuk, hogy pihenése gondtalan és egészséges legyen, de ha mégis gyógyításra szorul, úgy korszerű intézményünk rendelkezésre áll. Rendszeres hajójáratokkal elérheti a Balaton valamennyi települését, megtekintheti az első balatoni révhajózás kikötőjének nyomait a csalogató platán strandon. Országunk csodálatos fővárosa, Budapest vonattal és gépkocsival egyszerű két óra, 140 km.


Balatonboglár település kapcsolódó túrapontok:

pontkódpontnévbelterületre esik?
1926Balatonboglár vasútállomásigen
680Balatonboglár, Kápolnadomb
681Balatonboglár, Várdomb (Xantus) kilátó

látnivalók Balatonboglár településen: (lista)

látnivalókategóriacím
Aquincum felé vezető római útemlékhelyépületrom, építményromBalatonboglár-Szőlőskislak
Árpád-kori templomromemlékhelyépület, építmény, épület együttesépületrom, építményromtemetőtemplomBalatonboglár, Kápolna utca, régi temető
Bárány kúriakastély, kúriaSzabadság utca 28.
Boglári tojásszobor, alkotásVörösmarty téren
Bugaszegi horgásztótó, tópartBalatonboglár, külterület. Autópályától délre, a lehajtótól 1 km-re
Bugaszegi történelmi park és téglagalériaépület, építmény, épület együttesmúzeumBalatonboglár, külterület. Autópályától délre, a két lehajtó között a tónál
Család szoborszobor, alkotásBalatonboglár, Hajóállomás mögött
Dr. Schick Béla emléktáblaemlékhelyBalatonboglár, Erzsébet utca 9.
Evangélikus templomépület, építmény, épület együttestemplomBalatonboglár, Hétház utca - Kilátó utca sarok
Fischl Ház épülete, Helytörténeti gyűjteményépület, építmény, épület együttesmúzeumBalatonboglár, Erzsébet utca 12-14.
Francia menekültek emléktáblaemléktáblaBalatonboglár, Árpád utca 1., Acsády-kastély épületének falán
Gaál-kastély és Kislaki bormúzeumkastély, kúriamúzeumBalatonboglár-Szőlőskislak, Epres utca végén
HaranglábharanglábBalatonboglár-Szőlőskislak, Fő utca és Epres utca elágazásánál
Holocaust emléktáblaemlékhelyBalatonboglár, Zsinagóga falán, Erzsébet utca16.
Izraelita temető, Lővényi Izidor sírjaemlékhelysíremlékszobor, alkotástemetőBalatonboglár, Attila - Munkácsy Mihány utca sarok, Izraelita temetőben
Kacskovics család sírkápolnaépületrom, építményromsíremlékBalatonboglár-Szőlőskislak: a temető feletti domb tetején
Katolikus plébánia épületeépület, építmény, épület együttesBalatonboglár, Árpád utca
Kék kápolnakápolnaTemető domb
Legény szoborszobor, alkotásBalatonboglár, Dózsa György és Klapka utca sarkán
Légli fazekas manufaktúramúzeumBalatonboglár-Szőlőskislak, Epres utca 7.
Lengyel emléktáblákemlékhelyBalatonboglár, Árpád utca 17.
Lengyel-Magyar Barátság Háza (kulturális központ)múzeumBalatonboglár, Árpád utca 17.
Madár szoborszobor, alkotásBalatonboglár, Kollégium-kert
Mementóemlékműa kikötőben
Műemlék gőzhajóhajóA kikitő keleti oldalán
OrszágzászlóországzászlóBalatonboglár, Templom utca, rk. templom előtti téren
ősi révemlékhelya strand keleti részén
ősi temetkezési helyemlékhelysíremléktemetőBalatonboglár, Kápolna utca, régi temető
PincetárlatmúzeumBalatonboglár, Árpád utca 1.
régi villaépületek a Hétház utcábanépület, építmény, épület együtteskastély, kúriaBalatonboglár, Hétház utca
régi villaépületek a Jankovich-telepenépület, építmény, épület együttesBalatonboglár, Jankovich-telep
régi villaépületek a Kodály Zoltán utcábanépület, építmény, épület együtteskastély, kúriaBalatonboglár, Kodály Zoltán utca
Római katolikus templom (Szent Kereszt felmagasztalása)templomBalatonboglár, Templom utca 4.
Sümegi Vilmos emléktáblaemlékhelyBalatonboglár, Sümegi Vilmos sétány
Szerelmespár szoborszobor, alkotásstrandon (Balaton utca végénél)
Teleki Pál szoborszobor, alkotásBalatonboglár, Árpád utca 4.
Tornászlány szoborszobor, alkotásBalatonboglár, Parti sétány
Várdomb (földvár nyomai)kilátóvárhely
védett platán fákfa, erdőA Platán strand déli oldalán
Vízbelépő lány szoborszobor, alkotásBalatonboglár, Vörösmarty tér
volt Jezsuita rendházépület, építmény, épület együttesBalatonalmádi, Veszprémi utca 83.
Vörös kápolnakálváriakápolnaBalatonboglár, Temető-domb
Xantus János gömbkilátóhegy, hegycsúcskilátóBalatonboglár, Vrádomb


Címke, #hashtag, keresési segítség:

tbtelepadatlap település látnivaló turisztikai attrakció túra turista turizmus ország magyarország hungary balatonboglár tbnincsfoto gps koord koordináta gpskoordináta pozíció földrajzi hely hol van tbvankoordinata tbvancimerleiras tbvanleiras tbvancimerkep